Informatie

AdminPlaza B.V. is een jonge flexibele onderneming die zich voornamelijk richt op het Midden– en Klein bedrijf. Zij houdt zich op de eerste plaats verantwoordelijk voor het verzorgen, controleren en begeleiden van financiële administraties, alsmede het adviseren hierin. Daarnaast verstrekt AdminPlaza B.V. adviezen op fiscaal gebied.

Door een nauwe samenwerking en jarenlange ervaring met diverse externe collega’s kan AdminPlaza B.V. ook de gehele salarisadministratie voor u verzorgen, juridische adviezen verstrekken, notariële werkzaamheden verzorgen etc. Kortom wij als AdminPlaza B.V. willen onze klanten graag een compleet pakket aanbieden om de gehele “papieren barrière” voor onze klanten zo doorzichtig mogelijk te maken.

Verder biedt AdminPlaza B.V. u de mogelijkheid om gebruik te maken van ons on-line boekhoudkundig systeem. Daarbij kunt u tijdens uw boekhoudkundige werkzaamheden altijd contact opnemen met onze helpdesk op het moment dat u tegen een vraag of probleem aanloopt. Onze medewerkers kunnen op hun eigen scherm direct met u meekijken en u uitleggen wat u mogelijk zou moeten aanpassen en waarom. Naast directe hulp, krijgt u dus ook direct uitleg en advies.

Normaliter stelt uw accountant aan het einde van een boekjaar de jaarrekening samen en zal deze met u doornemen.

AdminPlaza B.V. heeft echter een geheel eigen visie hierop; wij willen u niet achteraf vertellen want u mogelijk anders en/of beter had kunnen doen, maar wij willen u op voorhand de juiste richting insturen. Dit willen wij onder andere realiseren door het opstellen van een tussentijdse rapportering en een uitgebreide bespreking met u hierover. Hierbij kunnen wij u en uw onderneming, indien nodig, tijdig bijsturen en staat u aan het einde van het jaar niet voor onaangename verrassingen.
Het opstellen van de jaarrekening is hierdoor ook eerder klaar.

Als u overweegt om gebruik te gaan maken van onze diensten heeft u daarin de keuze tussen een ‘vast jaartarief’ of een ‘uur x tarief structuur’;

Bij een vast jaartarief gaat het om een soort abonnement. Hierbij wordt met u een vaste prijsafspraak gemaakt voor de werkzaamheden die u door ons wilt laten verzorgen. Dit jaartarief zal in termijnen van een maand of kwartaal gefactureerd worden. De werkzaamheden en het daarbij behorende tarief worden middels een schriftelijk overeenkomst aan u bevestigd.

De door ons, op uw verzoek, te verrichten werkzaamheden, welke niet specifiek zijn benoemd in deze overeenkomst, zullen afzonderlijk aan u worden gefactureerd. Hierbij wordt dan een ‘uur x tarief structuur’ gehanteerd, waarbij u van te voren op de hoogte wordt gesteld van het betreffende uurtarief.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande graag wat nadere informatie of een offerte van AdminPlaza B.V. wilt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de heer Wijnhoven middels telefoonnummer 0653-124023.