Boekhouding

Indien u zelf wilt gaan zorg dragen voor het inboeken van uw administratie kunt u gebruik gaan maken van ons on-line boekhoudkundig systeem IMUIS. Hierin zijn verschillende modules begrepen, zoals de financiële basis module, de financiële verslagleggings module en het gebruik van onze helpdesk.

Module financieel basis

iMUIS Basis Financieel voorziet in alles wat een administratie van een bedrijf nodig heeft. iMUIS is in alle opzichten gebruikersvriendelijk. Tijdens het boeken van onder meer de kas, bank/giro, inkoop- en verkoopfacturen worden ingevoerde gegevens direct verwerkt in uw financiële administratie. Ingevoerde boekingen kunt u altijd snel een eenvoudig corrigeren.  Doordat alle boekjaren van een administratie staan in één database, zijn alle boekjaren direct voorhanden. Hiermee kunt u zelf jaarvergelijkingen maken van vijf boekjaren naast elkaar! Indien gewenst kunt u perioden en jaren definitief afsluiten.
Een kleine ondernemer wil alles zo beperkt mogelijk kunnen instellen,  geen overbodige invoervelden wij maken het pakket voor u op maat zodat u snel en efficiënt uw administratie kunt verwerken.
Deze module bestaat uit Grootboek, debiteuren, crediteuren, BTW.

Module verslaglegging

Het onderdeel Verslaglegging is een bijzonder verlengstuk van de grootboekadministratie die het mogelijk maakt financiële verslagen op een andere manier te presenteren. U kunt bijvoorbeeld de grootboekrekeningen van de Rabobank, ING bank en ABN AMRO koppelen aan de verslagleggingrekening Banken. De bedragen op deze rekeningen zullen getotaliseerd weergegeven worden op de Activa & Passiva overzichten, maar kunnen tevens afgedrukt worden met de saldi van de bijbehorende grootboekrekeningen. De indeling van het verslagleggingschema is vrij en kan gesplitst worden in rubrieken met kopteksten en (sub)totalen, eveneens voorzien van een omschrijvende tekst. Zo kunt u bijvoorbeeld een schema maken, dat afgestemd is op de verplichte indeling van de Wet op de jaarrekening. Zodra de boekingsregels ingevoerd zijn, kunt u direct Winst & Verlies overzichten of Activa & Passiva overzichten afdrukken, die de bedragen weergeven volgens het door u samengestelde schema.

De module Verkoop

De module Verkoop biedt u de mogelijkheid om uw verkoopadministratie eenvoudig, snel en efficiënt te voeren. iMUIS kent dan ook een flexibele facturering van artikelen en diensten. Na het invoeren van een order kunt u op het moment dat u dat wenst een orderbevestiging, verzendbon, proformafactuur of factuur afdrukken, op het scherm bekijken, afdrukken of e-mailen. Alle journaalposten van de facturen worden automatisch in de financiële administratie verwerkt. Tevens kunt u achteraf kopiefacturen uitdraaien. 

Helpdesk

Tijdens uw boekhoudkundige werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk op het moment dat u tegen een vraag of probleem aanloopt. Onze medewerkers kunnen op hun eigen scherm direct met u meekijken en u uitleggen wat u mogelijk zou moeten aanpassen en waarom. Naast directe hulp, krijgt u dus ook direct uitleg en advies.

Voor meer informatie over IMuis klik hier